Homepage

The Model

Draft projects

Articles published

Technologies

Annexed material

Downloads

 About Bakens Verzet

LETSKRING WIER

WIERINGERLANDS INTERACTIEF ECONOMISCH RUILSYSTEEM

Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf

KvK Noord Holland Noord 37091984

 

Versie 02. 13 oktober 2006


LETS in Wieringerland (Wieringermeer en Wieringen)

In de herfst van 2000 is er in Wieringerewerf door een aantal mensen een LETS-kring opgestart. LETS staat voor Lokale Economische Transactie Systemen. Een LETS-kring is een plaatselijk ruilsysteem waarbinnen de leden van het netwerk met gesloten beurs goederen en diensten uitwisselen. Om de ruilhandel eerlijk te laten verlopen wordt er aan de hand van een fictieve rekeneenheid een waarde toegekend aan de producten of diensten. Wij noemen deze rekeneenheid "Wiertjes". Een Wiertje staat ongeveer gelijk aan een euro. Het leuke van LETS is dat iedereen mee kan doen. Jong of oud, man of vrouw, LETS staat open voor alle mensen in Wieringerland.

Waarom een LETS-kring

We hebben allemaal wel van die verborgen talenten of hobby’s die we niet zo gemakkelijk in de praktijk kunnen brengen. Jij bent bijvoorbeeld gek op tuinieren, maar hebt zelf maar een klein tuintje waarin je je uit kunt leven. Iemand anders heeft een grote tuin, maar meer aanleg voor bruine dan groene vingers. Jullie kunnen dan met mekaar overeenkomen dat jij de tuin gaat onderhouden tegen ‘betaling’ van Wiertjes. Jij hebt zelf een hekel aan strijken, maar iemand anders in het LETS-systeem vindt het helemaal geen probleem en komt graag bij jou de was strijken in ruil voor Wiertjes. Zo vindt iedereen wel iets wat hij of zij kan doen of kan laten doen in ruil voor Wiertjes.

Verrijk je leven!

Uiteindelijk wordt iedereen beter van de LETS-kring. Je maakt kennis met mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Daardoor kun je je sociale netwerk uitbreiden. Je kunt gebruik maken van diensten die anders onbereikbaar zouden zijn. En de kring geeft je de mogelijkheid zoveel mogelijk datgene te doen wat jij leuk vindt. Met de Wiertjes die je daarmee verdient, kun je karweien waar je tegenop ziet of waarvoor je de kennis mist, laten doen door mensen die er hun hobby van hebben gemaakt. Zo krijgt iedereen meer tijd voor de leuke dingen in het leven en kan iedereen talenten ontwikkelen die in de geldeconomie geen kans krijgen.

BASISPRINCIPES VAN LETS

LETS als een alternatieve economie

Een LETS-ruilkring zou je kunnen zien als een lokaal alternatief voor de officiële economie. In de gewone economie is geld schaars. Er kunnen niet zomaar guldens, of straks euro’s, bijgedrukt worden omdat er dan een enorme geldontwaarding optreedt. Omdat geld schaars is betekent rijkdom voor de één, vaak armoede voor de ander.
De LETS-economie daarentegen is gebaseerd op overvloed. Er zijn altijd genoeg Wiertjes voorhanden. Inflatie, rente en geldkoersen bestaan niet.
Niemand heeft er daarom baat bij om Wiertjes op te potten. Speculeren met Wiertjes heeft geen zin. Je gaan verrijken ten koste van een ander is ook niet mogelijk. De LETS-economie is namelijk gebaseerd op wederkerigheid. Iedereen investeert in de handel en krijgt evenveel terug.
En omdat LETS een lokaal systeem is, blijft de welvaart binnen de LETS-kring. Je handelt lokaal, stimuleert zodoende de lokale economie, en wordt door lokale mensen gecompenseerd voor je inspanningen.

Door die wederkerigheid maakt te hebben- en houden- principe plaats voor samenwerking, uitwisseling, vertrouwen en onderlinge verbondenheid.

LETS als een sociaal netwerk

LETS-kringen kunnen ook een grote sociale betekenis hebben.
Door een LETS-kring krijgt het sociale leven een enorme steun in de rug.
Omdat ieder lid van LETS-kring WIER diensten gaat verrichten voor andere leden, kun je met heel veel mensen in contact komen die je anders waarschijnlijk nooit zou hebben ontmoet.
En omdat een LETS-kring de onderlinge uitwisseling van goederen en diensten bevordert, krijgt ook de lokale samenleving een nieuwe impuls.
Nieuwe initiatieven brengen leven in de brouwerij en de toegenomen onderlinge contacten versterken de sociale samenhang.

LETS-kringen zorgen er bovendien voor dat mensen die aan de kant stonden weer in het openbare leven worden opgenomen. Het gebeurt steeds vaker dat mensen uit de arbeidsmarkt worden gestoten. Het kan zijn dat je ooit overspannen bent geweest, een bepaald diploma mist of een paar jaar ‘te oud’ bent. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je niets meer waard bent en je hand op moet houden bij familieleden of uitkeringsinstanties.

Door deel te nemen aan de LETS-kring WIER kan iedereen weer het leven in eigen hand nemen. Bovendien kun je opeens toegang krijgen tot goederen of diensten die je normaal niet zou kunnen betalen.
Je hebt bijvoorbeeld geen geld om je eens lekker te laten masseren.
In de LETS-economie is dat geen probleem. Iemand die dat graag doet, masseert jou en jij doet weer voor een ander iets wat jij leuk vindt.

Ook voor je persoonlijke ontwikkeling is de LETS-kring WIER heel geschikt.
Iedereen kan iets. Voorlezen, de hond uitlaten, borduren, schilderen, iemand een taal leren. Die talenten of vaardigheden kunnen lang niet altijd op de arbeidsmarkt benut worden. Bijvoorbeeld omdat er geen vraag naar bestaat. Of omdat iets onrendabel is.

Als je het leuk vindt om voor iemand een High Tea te organiseren, met versgezette thee en gebakjes, dan doe je dat gewoon. Daar hoef je geen cateringdiploma voor te hebben. Je kunt dus veel vrijer je eigen gang gaan en doen wat jij leuk vindt. Je kunt nog eens iets uitproberen en je talenten ontwikkelen.

ACHTERGRONDEN VAN LETS

Het idee van ruilkringen waar met gesloten beurs goederen en diensten worden uitgewisseld is niet nieuw.

In de negentiende eeuw ontstonden er voor het eerst georganiseerde lokale netwerken die de ruilhandel stroomlijnden. Tijdens de Depressie in de jaren dertig kregen deze ruilkringen een nieuwe stimulans. Er heerste veel werkloosheid en armoede, maar er waren genoeg mensen met vaardigheden die door middel van een ruilsysteem toch de eindjes aan elkaar konden knopen.

Het beroemdste voorbeeld van zo’n handelsnetwerk was te vinden in het Oostenrijkse plaatsje Wörgl.
De plaatselijke economie kreeg door de toegenomen handel zo’n stimulans dat de werkloosheid binnen een jaar met een kwart daalde. Ruim driehonderd Oostenrijkse plaatsen wilden het voorbeeld van Wörgl volgen, maar de banken voelden zich bedreigd door het succes. Na een langdurige juridische strijd werd het ruilsysteem in 1933 stopgezet.

Door de tweede wereldoorlog raakten de experimenten met lokale handelsnetwerken een beetje in de vergetelheid. Pas in de jaren zestig en zeventig werden er weer pogingen ondernomen. In die tijd dook voor het eerst het begrip ‘LETS’ op. De term werd bedacht door Michael Linton, een docent uit Vancouver Island. Hij stelde voor een lokale eenheid te gebruiken die in waarde gelijk was aan de Canadese dollar, om op basis van die fictieve rekeneenheid goederen en diensten uit te wisselen. Dit noemde hij LETS: een Local Exchange Trading System. Nieuw-Zeeland, Australië en Engeland volgden.

De organisatie Actie Strohalm introduceerde het begrip LETS-kring in ons land en is nog steeds actief om de diverse initiatieven te ondersteunen. De eerste ruilkring werd in 1993 opgericht in Amsterdam. Steden als Deventer, Wageningen, Arnhem, Leeuwarden en Utrecht volgden. Er zijn momenteel meer dan 100 LETS-ruilsystemen in Nederland.

WIE KAN ER MEEDOEN?

Het leuke van de LETS-kring WIER is dat iedereen mee kan doen. Jong of oud, man of vrouw, iedereen kan handelen. De minimumleeftijd om mee te doen is 13 jaar. Aan maximumleeftijden doen we niet. In een LETS-kring is iedereen gelijkwaardig en van harte welkom. Om de ruilhandel eerlijk te laten verlopen, wordt er aan de hand van de fictieve rekeneenheid een waarde toegekend aan de producten of diensten. Deze rekeneenheid heet een "Wiertje". Een Wiertje staat gelijk aan een euro.

We gaan ervan uit dat iedereen een talent heeft of deskundig is op bepaalde gebieden. Als je lid wordt, ontvang je een vraag- en aanbodgids en een chequeboekje. Je kunt je eigen aanbod en vragen publiceren in de gids. Mensen die van jouw diensten gebruik willen maken, nemen vanzelf contact met je op. Zie jij op jouw beurt iets waar je behoefte aan hebt dan kun je zelf eveneens contact opnemen met die persoon. Met hem of haar onderhandel je over de aangeboden dienst en hoeveel Wiertjes je betaalt. Betalen doe je met het chequeboekje. De cheque stuur je naar de administratie, die de overeengekomen hoeveelheid Wiertjes aftrekt van jouw rekening (en ze op de rekening van de ander zet). De kerngroep doet dit in alle openheid. Iedereen kan ten alle tijden inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de LETS-kring WIER.

CONTACTPERSONEN

Terry Manning
Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf
Tel.: 0227 604128
 E-mail: (nameatendofline) @flowman.nl : pumps
Website : www.flowman.nl
(perscontacten, algemene informatie)


TERUG NAAR:

Letskring Wier Homepage